Daily Archives: April 16th, 2011

कविता

कविता माझ नाव कविता. आज ६ वर्षापासून चार भिंतीच्या भयानक कैदेत आहे. मी एक वैश्या आहे. धक्का बसला का ? आणखी अनेक धक्के बसणार आहेत. मी एका छोट्या राज्यातील , एका छोट्या खेड्यात जन्माला आलेली माझ्या आई-बाबाची लाडकी मुल होते. मला चांगल आठवतय आमची काय परिस्तिथी होती. ४ एक्कर शेती होती, कि त्याच्यात कधीहि काही […]